Bo ryzyka związane z nakładami

Analityk przypomniał, że budowa kopalni Sierra Gorda pochłonęła dwa razy więcej czasu i pieniędzy niż pierwotnie zakładano. Jej rozbudowa również mogłaby wygenerować nieplanowane koszty.

– Szczęśliwie koncentracja nowego zarządu na aktywach krajowych czyni ten scenariusz mało prawdopodobnym – przekonuje Paweł Puchalski.


http
my blog
Facebook
visit
website
website
website
Facebook
http
http
my website
site
website
visit
FB
my website
my website
visit
https
my website
blog
website
my blog
website
website
my website
visit
http
visit
G+
website
my blog
website
G+
my blog
website
website
G+
site
website
https
Facebook
G+
website
my website
Facebook
FB
Facebook
G+
site
my website
website
FB
visit
FB
https
https
site
http
FB
website
my website
blog
https
website
blog
https
visit
Facebook
http
FB
Facebook
site
FB
https
G+
visit
site
FB
visit
blog
blog
website
my blog
my website
http
http
visit
http
website
website
https
http
https
Facebook
visit
blog
my website
site
blog
FB
website
my blog
Facebook
site
FB
site
website
site
https
FB
Facebook
http
visit
blog
Facebook
my website
blog
site
blog
http
Facebook
my website
visit
Facebook
G+
FB
http
website
site
blog
my blog
my website
G+
https
https
https
website
G+
http
FB
https
http
site
website
FB
Facebook
my blog
my blog
my website
visit
blog
blog
website
Facebook
visit
website
Facebook
FB
Facebook
website
G+
my website
FB
visit
my website
G+
https
website
website
my blog
https
website
blog
my website
my blog
http
G+
blog
website
website
Facebook
G+
site
FB
Facebook
website
my blog
website
http
blog
my website
my blog
visit
G+
http
my website
G+
my website
http
Facebook
https
http
my blog
my blog
visit
site
Facebook
G+
my website
visit
http
my blog
visit
https
http
http
visit
blog
FB
blog
my blog
website
visit
my blog
website
website
my blog
FB
blog
Facebook
blog
https
visit
G+
Facebook
website
https
website
https
Facebook
my blog
visit
website
my blog
G+
Facebook
my blog
website
https
my website
blog
my blog
my website
FB
blog
my blog
Facebook
http
my website
my blog
my website
website
visit
G+
website
site
visit
visit
G+
Facebook
FB
website
http
site
https
my website
website
my blog
site
G+
Facebook
visit
Facebook
https
http
visit
website
blog
FB
G+
website
visit
visit
G+
visit
my website
visit
my website
http
visit
website
Facebook
website
http
my blog
Facebook
my blog
Facebook
Facebook
blog
website
website
my website
site
Facebook
website
G+
FB
visit
website
blog
site
http
https
FB
website
http
my blog
site
Facebook
blog
website
website
https
my blog
FB
site
site
https
my blog
blog
visit
visit
https
visit
visit
http
http
website
G+
blog
website
http
my website
FB
my blog
my blog
https
my blog
site
my website
website
http
my website
my website
visit
blog
my website
site
visit
G+
site
my website
https
my website
G+
blog
my blog
site
website
FB
G+
G+
Facebook
http
https
FB
website
website
blog
https
site
http
visit
https
visit
FB
G+
blog
Facebook
http
website
https
website
website
blog
visit
site
Facebook
website
blog
blog
my website
Facebook
website
site
blog
G+
FB
my blog
FB
blog
my blog
Facebook
https
website
website
http
https
my website
site
http
FB
visit
my website
website
blog
website
site
G+
site
website
my website
site
http
site
FB
my website
FB
Facebook
G+
site
website
visit
FB
http
https
site
https
https
https
G+
G+
Facebook
Facebook
website
my blog
G+
https
Facebook
website
FB
blog
G+
G+
https
visit
G+
website
visit
Facebook
website
https
site
site
G+
site
site
visit
website
http
http
my blog
FB
Facebook
blog
my blog
https
blog
visit
FB
blog
website
Facebook
https
Facebook
FB
https
website
https
my blog
FB
FB
G+
FB
blog
FB
website
http
site
website
Facebook
blog
site
http
site
site
Facebook
site
https
website
my blog
site
my blog
blog
website
website
https
my blog
website
site
G+
Facebook
blog
blog
https
website
website
https
blog
website
website
https
my website
blog
website
site
http
my website
my website
https
my website
my blog
website
Facebook
G+
site
G+
https
my website
website
visit
https
my website
Facebook
https
website
website
https
http
https
FB
website
my website
FB
FB
https
visit
FB
site
Facebook
site
http
site
FB
visit
website
FB
G+
website
FB
Facebook
Facebook
G+
my website
visit
http
blog
my website
website
website
G+
website
https
blog
website
website
FB
FB
FB
website
website
Facebook
Facebook
https
my website
visit
blog
blog
site
my website
website
visit
blog
my blog
website
FB
visit
FB
blog
https
my website
http
G+
my blog
website
site
Facebook
site
my website
blog
G+
http
G+
G+
my blog
https
site
website
blog
website
website
blog
website
website
Facebook
blog
website
FB
website
https
visit
my blog
my blog
my website
Facebook
FB
visit
my blog
http
http
http
blog
https
Facebook
website
my blog
http
my website
website
site
FB
site
my blog
http
website
website
G+
blog
blog
my blog
G+
my website
my website
https
http
my blog
blog
my website
blog
https
my website
FB
blog
Facebook
site
visit
website
blog
blog
visit
my website
website
website
site
blog
Facebook
my blog
http
website
visit
FB
G+
G+
my website
blog
my blog
https
site
website
website
my blog
website
FB
blog
site
FB
Facebook
my blog
FB
visit
my blog
website
Facebook
https
site
https
my website
site
site
Facebook
https
visit
blog
my blog
Facebook
website
website
site
blog
visit
website
site
my blog
site
G+
Facebook
https
blog
FB
site
FB
website
website
G+
http
G+
my blog
Facebook
https
blog
website
https
website
blog
site
my website
my blog
https
my website
https
https
website
website
blog
my website
FB
visit
website
my blog
visit
G+
blog
Facebook
G+
site
http
visit
my blog
http
Facebook
G+
my website
my website
G+
http
website
Facebook
blog
site
G+
https
site
G+
https
site
website
http
http
website
FB
my blog
FB
Facebook
http
Facebook
my blog
website
website
http
visit
https
G+
visit
website
FB
https
my website
blog
blog
website
FB
website
my blog
Facebook
website
site
visit
website
FB
site
website
website
site
my blog
https
blog
Facebook
my website
my blog
my blog
http
visit
G+
blog
http
Facebook
my blog
blog
https
site
FB
G+
website
website
https
website
Facebook
website
visit
FB
visit
website
Facebook
site
visit
G+
website
website
G+
http
website
my website
visit
website
my website
website
Facebook
my website
website
https
website
my website
visit
https
G+
Facebook
http
website
my blog
FB
website
website
my blog
visit
FB
Facebook
website
site
FB
website
blog
website
website
https
blog
my blog
website
my website
visit
FB
my website
G+
http
visit
visit
site
G+
website
website
visit
Facebook
website
FB
https
FB
site
Facebook
https
my blog
http
site
FB
https
G+
FB
FB
website
website
visit
visit
FB
Facebook
site
website
https
G+
website
Facebook
site
my blog
Facebook
site
blog
visit
Facebook
my blog
FB
http
my blog
Facebook
my blog
website
FB
https
website
blog
FB
my website
FB
site
my website
visit
https
http
http
Facebook
https
FB
my website
site
my website
https
G+
Facebook